Nieuws van Politea

Hieronder vindt u de meest recente berichtgeving over de activiteiten van Politea:

Game: gemeenteraadslid voor één dag

Op verzoek van Publiek Domein is een eendaagse game ontwikkeld: “gemeenteraadslid voor één dag”. Naast de open inschrijving is het mogelijk deze game te spelen op een heidag, in de eigen vergaderruimte van de gemeenteraad of op een inhoudelijk uitje met het personeel. De game is zo gemaakt dat het ook onderdeel uit kan maken van een interne training of opleiding en is bestemd voor adviseurs, beleidsmedewerkers, teamleiders en afdelingshoofden.

Lees verder

Effectief samenwerken aannemer en overheid

Utrecht: Politea heeft opdracht gekregen voor het programma stroomlijn bijeenkomsten te verzorgen waarin de aannemer(s) en overheden effectieve samenwerkingsafspraken maken. Vanaf 2006 ontwikkelen we trainingen en opleidingstrajecten die ingezet worden voor Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier en nu het programma stroomlijn.

Lees verder

Politiek Beïnvloeden Rijksacademie F,E & B

Den Haag: De Rijksacademie voor Financiën heeft Politea voor het zevende jaar op rij gevraagd het onderdeel politiek beïnvloeden te verzorgen. Dit doen we voor de controllers, de VOF-Ha opleidingen en voor de trainees. Politea is verheugd het komend jaar weer een bijdrage te mogen leveren aan het onderwijsprogramma van de rijksacademie!

Lees verder

Mediatraining voor bestuurders

Voor een goed mediaoptreden op televisie is het van belang uw eigen boodschap in 2 pakkende quote’s paraat te hebben. Hoe beter dit is voorbereid, hoe makkelijker het is voor de interviewer én voor de bestuurder. In twee ronden oefenen we gericht met het maken en vertellen van de kernboodschap. Politea heeft een mediatraining ontwikkeld voor burgemeesters, wethouders, topambtenaren en andere bestuurders binnen het publieke domein.

Lees verder

Politea erkende onderwijsinstelling

Eindhoven, 28 juni 2014: Politea is als erkende onderwijsinstelling ingeschreven in het CRKBO register. Na het doorlopen van de audit is de instellingsaccreditatie voor Politea afgegeven. Met deze accreditatie is een stap gezet in de verdere professionalisering van Politea als opleidings- en trainingsinstelling.

Lees verder

Social Media en beleidscommunicatie

Bij de uitvoering van beleid zijn de sociale media een kritische succesfactor geworden. Twitter, facebook en youtube worden volop gebruikt door politici, burgers en bedrijven om hun doelstellingen te realiseren of bijvoorbeeld tegen overheidsbeleid te protesteren. Maar hoe ga je hier als beleidsadviseur strategisch mee om? In de training beleidscommunicatie geven wij u het antwoord op deze vraag.

Lees verder

Haren en project X

Politea heeft een beeldverhaal ontwikkeld waarin de gebeurtenissen rondom project x in Haren centraal staan. Een systematische analyse van het optreden van bestuurders, traditionele media en de social media wordt met beelden en film in een presentatie aan de orde gesteld. Vervolgens trekken we met de deelnemers lessen voor de toekomst.

Lees verder

3e bestuurlijke conferentie groot succes

Den Haag- In opdracht van DG Water, de heer Jan Hendrik Dronkers, is de derde bestuurlijke conferentie door Politea georganiseerd. Doel is bestuurders van alle niveau’s (waterschap, provincie, gemeenten) die te maken hebben met Water in een vroegtijdig stadium te laten kennismaken en samenwerken aan dit grote project. De conferentie vind plaats in het museum voor communicatie te Den Haag. Wat zijn de consequenties van de komst voor social media voor de overheid en hoe kunnen nieuwe bestuurders aanhaken aan dit grote programma. Thema’s die tijdens de conferentie besproken gaan worden.

Lees verder

Sing along musical met Irene van Rijsewijk

EINDHOVEN – De leden van het Lampegats Gemengd Mannenkoor hebben dinsdagavond de generale repetitie gedaan van Musical Carnaval X. Het evenement vindt plaats op vrijdagavond, maar het ED mocht als enige bij de ‘generale’ aanwezig zijn. De titel van de vierde editie is Assepoetser en de Pirates of the Carribean. Irene van Rijsewijk is een van de zangers uit het koor en voorzitter van het organiserende team.

Lees verder

Pilot succesvol verlopen….

Eindhoven: Politea en ROI hebben een geheel vernieuwde opzet voor alle trainingen op het gebied van communicatie ontwikkeld. De pilot die voor de kerst heeft plaatsgevonden is door de deelnemers goed beoordeeld en niet onbelangrijk, de trainers scoorden een 8.6. Daar zijn we uitermate trost op! In het programma heeft Ferry mingelen de aftrap gegeven met zijn visie op beleidscommunicatie en de spanningen die er zijn tussen de wereld van de media, de politiek en de ambtenarij.

Lees verder

5 december gedicht Atsma

Staatssecretaris Atsma: Voorzitter. Het is 5 december. Dat is een reden om presentjes uit te delen. Onze mensen hebben een kaart gemaakt waar alle waterprojecten in uitvoering op staan. Het lijkt mij goed om die aan het begin van het overleg aan u mee te geven. Ik heb de kaart zelf nog niet eens mogen zien. Hij is wel handig en praktisch. Er zit ook een gedicht bij. Ik ben aan te spreken op de kaart, maar niet op de inhoud van het gedicht!

Lees verder

Leergang Effectief Publiek Leiderschap

Politea heeft een bijdrage geleverd aan de leergang Effectief Publiek Leiderschap. Hoe kunnen leidinggevenden effectief reageren op de ontwikkelingen in de politiek en in de media. Wat te doen met social media en het effect voor het werk? De betekenis van de publieke sector als context van leiderschap staat hierbij centraal. Hoe kan een leidinggevende naar de publieke sector kijken, welke ontwikkelingen spelen hierin en op welke manier is dit relevant voor effectief publiek leiderschap?

Lees verder

Autisme in brainport Eindhoven

In Eindhoven en omgeving komt relatief veel autisme voor. Het Autisme Steunpunt Zuidoost Brabant heeft Politea, in samenwerking met het Kohnstamm-instituut van de Universiteit van Amsterdam, de opdracht gegeven een inventarisatie te maken van autisme in het basisonderwijs in Zuidoost Brabant. Dit was 6 jaar geleden…….

Lees verder

We werken steeds meer met beeld

Politea werkt steeds meer met beelden en produceert daarvoor dvd’s die tijdens de trainingen gebruikt worden. Zo leren ambtenaren van politici en andersom en krijg je snel zicht op de journalistieke en maatschappelijke arena.

Lees verder

burger initiatief Afghanistan

Beste Lezers, Vandaag is de hoorzitting in de tweede kamer en later deze week valt het besluit. Sturen we 545 mensen naar Kunduz (provincie Afghanistan) of niet?. In de politiek bestaat grote twijfel bij meerdere partijen en buiten de politiek des te meer…. Een behoorlijke meerderheid van de burgers vind dit geen goed idee. Daarom dit burgerinitiatief!

Lees verder

Nieuwe workshops Politieke en Bestuurlijke Sensitiviteit

Eindhoven- Politea heeft een nieuwe modulaire aanpak ontwikkeld om ambtenaren van gemeenten, provincie en het rijk te training in politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Hoe weet je wat een politicus wil? Hoe werkt de media en hoe krijgen we die burger beter in beeld? Afhankelijk van de vraag van de klant wordt een programma op maat gemaakt dat kan varieren van één dagdeel tot een meerdaagse training.

 

Lees verder

zesde jaar gedragswerk van start!

‘Gedragswerk’ is een door het Ministerie van OCW mogelijk gemaakt project dat tot doel heeft de samenwerking te bevorderen in de aanpak van leerlingen met gedragsproblemen. Met als gewenst resultaat een vermindering van het aantal leerlingen dat niet het passende onderwijs krijgen dat zij nodig hebben en waarop zij recht hebben.

Lees verder

1e Bestuurlijke conferentie groot succes

Den haag, 28 oktober 2009: In herensociëteit de Witte heeft woensdag de eerste bestuurlijke conferentie plaats gevonden. In opdracht van DG Water, mw. Annemieke Nijhof is deze conferentie door Politea georganiseerd. Doel was bestuurders van alle niveau’s (waterschap, provincie, gemeenten) die te maken hebben met Water in een vroegtijdig stadium te laten kennismaken en samenwerken.

Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Het lijkt nog ver weg, maar 3 maart 2010 zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraden in nederland. Ter voorbereiding op deze verkiezingen bieden wij workshops, trainingen en games op maat voor afzonderlijke overheden, gemeenten, provincies en de landelijke overheid.

Lees verder

Inleidingen centrale introductie BZK

Het ministerie van BZK heeft Politea gevraagd haar bijdrage te leveren aan de centrale introductie voor nieuwe medewerkers. Tijdens deze maandelijkse introductie worden nieuwe medewerkers op de hoogte gebracht van de werkwijze van het ministerie. En geeft Politea een inleiding over de ministeriele verantwoordelijkheid, hoe ontwikkel je politieke gevoeligheid en wat zijn de do’s en don’ts voor ambtenaren.

Lees verder

inleidingen CLC door Politea

Tijdens de training politieke en bestuurlijke sensitiviteit die in Rotterdam en Utrecht verzorgd worden voor de rijkstrainees en ambtenaren verzorgd Irene van Rijsewijk van Politea een dagdeel van deze training. Tijdens deze inleiding wordt met de groep ingegaan op het thema polltieke sensitiviteit, is het aangeboren of aan te leren? Vanuit de verschillende arena’s is het werk van de ambtenaar en de politicus besproken. Ook zijn de dilemma’s waar de ambtenaren mee worstelen tegen het licht gehouden van het door politea aangeboden denkkader.

Lees verder

Column in staatscourant

Den Haag: De staatscourant heeft een een wekelijkse krant (SC) met daarin de wetten en regels verklaard. In SC staat een maandelijkse estafette column waar Politea een gast collumn voor geschreven heeft.

 

Lees verder

Obama en Irene?!

Irenisch woord van de dag! Voor deze intentie van Obama, een verzoener te willen zijn in plaats van een partijman, zijn vooral IRENISCH gezinden – en dat zijn we allemaal weleens – gevoelig. Zij is een van de oorzaken van zijn aantrekkingskracht, maar zij is tegelijkertijd politiek verstandig. Immers, de nood waarin Amerika verkeert vraagt om eenheid, niet verdeeldheid.

 

Lees verder

20 november BZK project dag

Het ministerie van BZK organiseert op 20 november een speciale dag voor medewerkers die projectmatig werken. Op deze dag zal Politea een bijdrage aan het programma leveren. Omgevingsgerichtheid en bewustzijn zijn competenties die voor een projectmatige aanpak van groot belang zijn. Hoe en wanneer betrek ik mijn omgeving bij mijn programma of project? En waarom?

 

Lees verder

Het hart van Limburg

In opdracht van de directeur van Wonen Roer & Maas en de directeur van Wonen Weert, ontwikkelde Politea het concept voor een conferentie op 4 december in munttheater in Weert. Op deze conferentie stond de SEV evaluatie van de inwonersparticipatie centraal. Daarnaast kwam de winst van de inwonersparticipatie en de kansen voor de regio midden limburg uitvoerig aan bod. Hoe kunnen de corporaties daarbij van dienst zijn?

 

Lees verder

Verleg je grenzen

De rijksacademie voor Financiën en Economie viert op 2 oktober haar 5 jarig lustrum. Voor alle ambtenaren van de Rijksoverheid is er een grote verscheidenheid aan lezingen en workshops georganiseerd op en rondom het Lange Voorhout.

 

Lees verder

Politea gaat door!

Op 7 april a.s. wordt Rob van Gijzel geinstalleerd als burgemeester van Eindhoven (lees hierover meer elders op deze site) en hij stopt dan met zijn werkzaamheden voor Politea. Maar Politea gaat door!

Lees verder

Rob van Gijzel wordt burgemeester van Eindhoven

Op 7 april a.s. wordt Rob van Gijzel geinstalleerd als burgemeester van Eindhoven. De installatie vindt plaats in de Raadszaal van het stadhuis van de gemeente Eindhoven en is vanaf 18.30 uur te volgen via E-TV.
Dit betekent dat Rob van Gijzel per 7 april stopt met al zijn werkzaamheden voor Politea. Politea gaat door zoals het begonnen is: als netwerkorganisatie geleid door Irene van Rijsewijk.

Lees verder

Van Gijzel kandidaat burgemeesterschap Eindhoven


Rob van Gijzel is een van de twee kandidaten is voor het burgemeesterschap van Eindhoven. De andere kandidaat is Leen Verbeek (PvdA), nu burgemeester van Purmerend.

Lees verder

Vitale dorpen, Sterke stad

In opdracht van de heer Smitsmans, directeur van Wonen Roer & Maas, ontwikkelt Politea het concept voor een conferentie op 29 november in de Oranjerie te Roermond. Op deze conferentie staat de regionale Woon Ontwikkelingvisie voor Roermond en omgeving centraal.

Lees verder

Hans Martin Don reikt Diversiteitsprijs uit.

Voor het derde jaar wordt op 5 september 2007 de OVAA Diversiteitsprijs uitgereikt. OVAA wil hiermee op positieve wijze de diversiteitsgedachte bevorderen en uitdragen. De prijs wordt uitgereikt door wethouder Don tijdens een avondvullend programma in het van Abbemuseum in Eindhoven.

Lees verder

Tweede Kamer in simulatie

In opdracht van Radar Binnenlandse Zaken verzorgd Politea een aantal dagen waarin ambtenaren een Tweede Kamer debat naspelen. Dit om meer inzicht te verwerven in het reilen en zeilen van de Kamer en in de verschillende rollen en posities in het debat. Lees verder

Meer Autisme Steunpunten online

In opdracht van het project gedragswerk heeft Irene van Rijsewijk in twee andere regio’s/ provincies van Nederland Autisme Steunpunten opgezet. Het derde virtuele steunpunt voor de drie noordelijke provincies is volop in ontwikkeling.

Lees verder

Lumens groep van start

Eindhoven – In het evoluon is op 18 september om 9.00 uur voor het personeel van Loket W de nieuwe naam van de organisatie onthuld, De Lumensgroep.

Lees verder

Politieke sensitiviteit Rijkswaterstaat krijgt vervolg

Eindhoven – In samenwerking met Agathos geeft Politea momenteel de leergang politieke en bestuurlijke sensitiviteit aan zo’n 60 medewerkers. Politea gheeft deze leergang eerder al verzorgd voor het ministerie van Jusititie, de academie voor overheidscommunicatie en voor het ministerie van VErkeer en Waterstaat. Recent is besloten tot het verbreden van de leergang Noord Holland naar RWS landelijk voor zo’n 800 deelnemers.

Lees verder

Nieuwe leergang Politieke en Bestuurlijke Sensitiviteit

Eindhoven – Politea heeft samen met Agathos een nieuwe game ontwikkeld waarin medewerkers van RWS Noord Holland getraind worden met een “real life case”. In deze game wordt de groep geconfronteerd met de aanleg van een weg rondom Gevelen en komen er steeds meer nieuwe feiten en problemen naar voren. De eerste training gaat van start op 9 en 10 mei in Ijmuiden. Lees verder

Eén kind één plan, website online

Alogo 1 kind 1planEindhoven – Politea heeft samen met RvdM en METINHOUD de website 1kind 1plan ontwikkeld. Hierin staan relevante tips, links en adressen voor autistische leerlingen centraal. Deze site is 22 februari gelanceerd met als doel de deskundigen uit het onderwijs en de zorg dichter bij elkaar te brengen. Lees verder

De visie van Jongeren voorop!

Amsterdam 24 november 2005: Vanmiddag zal de Jongerenkrant Kidsweek de uitkomsten presenteren van een onderzoek over de visie van jongeren op de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland.
Lees verder

8-11-2005: Lezing over normen en waarden

Voor de ondernemersvereniging Haarlem-Zuid hield Rob van Gijzel onlangs een lezing over integriteit. Lees verder

Irene van Rijsewijk voorzitter WSNS-verband

Per 1 september is Irene van Rijsewijk benoemd tot voorzitter van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Eindhoven e.o. Lees verder

Lokale luchtkwaliteit vraagt om nieuwe aanpak

De kwaliteit van de lucht die wij inademen staat sterk in de belangstelling. In een groot deel van Nederland wordt de Europese norm voor luchtkwaliteit overschreden. Het is duidelijk dat daar negatieve effecten op de volksgezondheid uit voortkomen. Maar ook voor bestuurders ontstaan nieuwe vraagstukken. Voorgenomen oplossingen, vooral op het gebied van infrastructuur, kunnen niet ongewijzigd doorgevoerd worden. Politea biedt een format om dit binnen uw organisatie bespreekbaar te maken. Lees verder

Convenant Autisme Steunpunt getekend

Eindhoven – Op 20 juni jl. is in Eindhoven het convenant getekend dat de basis vormt voor het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant. Hiermee is het project om een fysiek en virtueel steunpunt op te zetten onder leiding van Irene van Rijsewijk van Politea afgerond. Lees verder

Succesvolle conferentie MVO loont!

Den haag- Op 31 mei kwamen topbestuurders uit het bedrijfsleven, beleidsmakers, politieke kopstukken, alsmede executive stakeholders uit branches en maatschappelijke geledingen, bij de Sociaal Economische Raad (SER) bijeen voor een conferentie van Samenleving & Bedrijf (S&B). Lees verder

Eindhoven wil Weg van de Toekomst

Eindhoven- Het Eindhovens Dagblad besteedde 18 en 19 mei aandacht aan het project “De weg van de Toekomst”. Een proef met nieuwe Hightech verkeersmaatregelen in de regio Eindhoven dreigt niet van de grond te komen. De Kamer van Koophandel stelt dat de maatregelen al maandenlang klaar zijn om te worden uitgevoerd, maar dat dat niet gebeurt door koudwatervrees bij de overheid. Lees verder

Autisme Steunpunt in Netwerk (Ned 1)

Eindhoven – Op 29 maart a.s. besteedt de actualiteitenrubriek Netwerk aandacht aan het Autisme Steunpunt. Ook zullen de resultaten openbaar gemaakt worden van het door Politea opgestelde onderzoeksrapport “Autisme in het Basisonderwijs in Zuidoost-Brabant”. Lees verder

Artikel Eindhovens Dagblad 12 november 2004

Ministerie wordt ingeschakeld

 

Regio wil proefgebied autisme zijn

 

Door PATRICK WIERCX

 

Vrijdag 12 november 2004 – EINDHOVEN – Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het verzoek gekregen Zuidoost-Brabant aan te wijzen als proefgebied autisme. Die vraag komt van samenwerkende organisaties uit het onderwijs. Lees verder