Politea en Politiek

Serious gaming en politieke sensitiviteit

Politea is een succesvol bureau dat is voortgekomen uit de kennis en ervaring die opgedaan is in de lokale, provinciale en landelijke politiek. Rob van Gijzel (voormalig tweede kamerlid) en Irene van Rijsewijk (voormalig politiek adviseur) hebben de afgelopen jaren hun kennis, inzicht en ervaring omgezet in succesvolle trainingsmethodieken. Ze zijn daarmee de grondleggers van trainingen politieke sensitiviteit. Politea heeft vele games ontwikkeld en uitgevoerd en ziet het leren door te doen als een belangrijke kern voor iedere training. De trainingen van Politea verschillen in één opzicht andere aanbieders en dat is dat de trainingen verzorgd worden door trainers die thuis zijn in de politieke arena.

Ben ik politiek sensitief?
De dynamiek in de politieke arena met een cyclus van 4 jaar is enorm. Een fantastische leerschool voor de vele talenten die de democratie een warm hart toedragen! Maar hoe werk je samen met ambtenaren? Wat is hun belang? Hoe ga je om met de journalistieke arena waar de komst van internet grote (personele) consequenties heeft? En voor wie werk je eigenlijk? Voor je baas? Voor de politicus of voor de burger? In tien stappen nemen wij de deelnemers mee op het pad van politiek sensitief handelen.

Inzicht in de dynamiek van arena’s
Door inzicht te geven in de dynamiek van de afzonderlijke arena’s leren we een onderscheid te maken tussen ‘de binnenwereld’ en ‘de buitenwereld’. De haagse kaasstolp of de discussie op ‘het stadhuis’ is onzichtbaar voor de burger en vaak ook niet in het belang van de burger. Wiens belang is het dan wel? Maar ook het belang van de journalist (die er niet is om de ambtenaar of politicus “te pakken”) die aan het eind van de dag zijn stukje weer geschreven moet hebben, komen aan de orde.

Serious game als kern van de training
Politea is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van serious game’s. Ruim tien jaar werken we met deze methode die voor iedere deelnemer een enorme eye opener is. Een hele dag in een game setting met acteur krijgt de deelnemer de gelegenheid in een team nieuw gedrag uit te proberen. Recent is een game ontwikkeld die gericht is op het naar Nederland halen van de olympische spelen. Niet het resultaat, maar het gedrag van de deelnemers on op nieuwe manieren nieuwe coalities te sluiten zijn daarvoor van groot belang. Maar hoe doe je dit?

kennis en vaardigheden
Afhankelijk van de vraag worden programma’s op maat ontwikkeld waarbij kennis en inzicht het uitgangspunt zijn, maar waarbij gedrag en vaardigheden (het zelf doen) een belangrijk uitgangspunt zijn. Daarvoor worden spelsimulaties ontwikkeld, gaan we in op the big five, kijken we naar elkaars ervaringen en maken we opdrachten die tot nieuwe inzichten leiden. Dit begint met een workshop en kan uitlopen tot een meerdaagse training.

Serious game en social media
Communicatie en social media zijn van grote invloed op het welslagen van een politicus. Hoe kan je als ambtenaar je minister goed bedienen, moet je 24 uur per dag on line zijn? Mag je reageren op facebook en andere fora? Inzicht in het verschil tussen de vertikaal georganiseerde wereld van de ambtenaar en de horizontale samenleving (populisme) is voor de moderne ambtenaar onontbeerlijk. In de game setting is er gelegenheid nieuwe strategiën uit te proberen.

Gastsprekers….
Op al deze ontwikkelingen en vragen wordt ingegaan tijdens trainingen, workshops en lezingen. Voor trainingen en “hei dagen” met topambtenaren of politici en journalisten wordt samen gewerkt met bekende politici zoals Ed Nijpels, Paul Depla, Ivo Opstelten (voorheen) Jacques Wallage, Ferry Mingelen en Michiel Bosgra. Zij geven met hun helikopterview veel inspiratie en een andere blik op de arena waarin je werkt. Een goede start voor het werk wat daarop volgt.

An_simulatie

AAtvzuid

 

n_IMG_2683

 

n_NOS-Michiel-Bosgra-shots-4

 

n_wallage