Training & Coaching

Training & Coaching

Politea organiseert speciale masterclasses en expertmeetings voor overheid en bedrijfsleven. Op verzoek van de klant wordt een programma op maat gemaakt aan de hand van de thema’s die spelen. Daarnaast wordt politea ingezet voor het begeleiden van individuele coachingsvragen of advies op maat.

 

 

n_binnenhof

 

Masterclasses en expertmeetings

In overleg met de opdrachtgever verkennen we eerst de doelstelling van de bijeenkomst en de mogelijkheden en wensen van de groep.
Resultaat is een intensieve en uitdagende meeting met een hoog rendement.

Recente masterclasses:

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Politea geeft maandelijks introductiebijeenkomsten voor ambtenaren op het ministerie van BZK. Hoe werkt de politiek, hoe ga je om met de media en wat is de ministeriële verantwoordelijkheid eigenlijk? Met behulp van recente voorbeelden wordt teruggekeken naar wie wat anders had kunnen doen en wat de effecten daarvan zouden zijn geweest. Hoe voer je de regie? Hoe ga je om met tegengestelde belangen en wat doe je als ambtenaar met een politicus die een heel ander beleid wil gaan voeren? Het zijn vragen die maandelijks aan de orde worden gesteld.

Sociale Verzekeringsbank
Op verzoek van de Sociale Verzekeringsbank is een lezing gehouden over”het thema “Rechtmatigheid, doelmatigheid en integriteit”.

Academie voor Overheidscommunicatie
In opdracht van de RVD verzorgt Politea de cursus ‘Openbaar Bestuur en Politiek’ voor communicatiedeskundigen en afdeling van alle departementen. Kernbegrip is hier de “binnenwereld en de buitenwereld” met elkaar te verbinden en inzicht te verkrijgen in het oplossen van spanningsverschillen tussen de “binnenwereld” en de samenleving.

Ministerie van Justitie
Politea verzorgde enkele jaren met Agathos bv de training ‘Politieke sensitiviteit’ voor ambtenaren van het ministerie van Justitie. In kleine groepen werd vanuit de verschillende arena’s naar de eigen werkplek gekeken. Een video simulatie was onderdeel van de training.

Persoonlijke Coaching en advies
Vooral politici ervaren een enorme druk bij het uitoefenen van hun functie in een glazen huis. Fouten maakt iedereen, maar een politicus moet uiteindelijk verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Politea heeft veel ervaring in het proces en de werkwijze voor politici waarbij omgevingsbewustzijn, uiterlijke presentatievaardigheden, politieke gevoeligheid en communicatie belangrijke factoren zijn. Maar ook de vraag hoe je als politicus pro actief kunt handelen, de regie terug kunt pakken op je onderwerp en hoe je beter om kunt gaan met de media.